Hidrotehniskie darbi

Papildu tiltu un ceļa pārvadu, civilo objektu un pilnībā aprīkotu rūpnīcu būvniecībai, AS “LATVIJAS TILTI” pēdējos gados arvien vairāk attīsta darbību hidrotehniskās būvniecības sfērā ostās. Piemēram, realizēts projekts modernu kravu un pasažieru termināļu būvniecība Klaipēdas brīvostā, kā arī daudzfunkcionāli, pasažieru un kravu termināļu būvniecības projekti Rīgas brīvostā. Uzņēmums Ventspils brīvostas teritorijā veic Latvijā lielāko ar naftas produktiem piesārņotas grunts attīrīšanas projektu. Grunts attīrīšanā no naftas produktiem izmantota grunts mazgāšanas metode, pielietojot Latvijā izstrādāto mikrobioloģijas tehnoloģiju piesārņojuma attīrīšanai. Ventspils brīvostas teritorijā tika veikti apjomīgi 12. piestātnes padziļināšanas un hidrotehniskie darbi.  

Līdzšinējā AS “LATVIJAS TILTI” pieredze daudzfunkcionālu objektu būvniecībā, garantē gan augstu kvalitāti, gan nodrošina darbu izpildi noteiktos termiņos.