Par uzņēmumu

AS “LATVIJAS TILTI” ir vadošais uzņēmums Latvijā un Baltijas valstīs infrastruktūras projektēšanas un būvniecības jomā (hidrotehniskie projekti, jūras būvniecība, tiltu, ceļu, ceļu pārvadu un citu cilvēku celtu struktūru būvēšana).

Dibināts tālajā 1942. gadā kā "Мостоотряд № 5", uzņēmums sāka savu darbību ar Otrā pasaules kara laikā iznīcināto tiltu, ceļu pārvadu un dzelzceļu atjaunošanu.

Vēlāk uzņēmums ar nosaukumu "Мостоотряд № 17" aktīvi darbojās tiltu, ceļu pārvadu un citu ceļu infrastruktūras objektu būvniecības un rekonstrukcijas jomā, galvenokārt Baltijas reģionā.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas uzņēmumu privatizēja holdings “Zinātniskās ražošanas apvienība LNK”, un uzņēmums ieguva jaunu  nosaukumu AS “LATVIJAS TILTI”, un pēc tam tas iekļāvās holdinga uzņēmumu grupas “LNK Industries” sastāvā. Šajā periodā tika ievērojami paplašināta arī uzņēmuma kompetences sfēra — akciju sabiedrība uzsākusi aktīvu darbību jūras būvniecības jomā: piestātņu, piestātņu sienu, dziļūdens pāļu un citu hidrotehnisko būvju izbūve.

Šodien AS “LATVIJAS TILTI”, pateicoties modernai ražošanas bāzei un regulāri atjaunotam plašajam būvniecības tehnikas parkam, piedāvā saviem klientiem kompleksu inženierijas un būvniecības uzdevumu realizāciju, neizmantojot ārējos resursus. Šāda pieeja un iespējas ļauj AS "LATVIJAS TILTI" nodrošināt optimālu kvalitātes kontroli visos projektu īstenošanas posmos, kā arī piegādāt izgatavotās būvkonstrukcijas objektos visīsākajā laikā, nodrošinot gatava objekta optimālo cenu un vismodernāko inženiertehnisko risinājumu pielietošanu.

AS “LATVIJAS TILTI” ir piešķirts Eiropas Kvalitātes vadības sertifikāts ISO 9001:2008 un Vides vadības sertifikāts ISO 14001:2004. Mūsu speciālistiem ir atbilstoša pieredze un sertifikāti, kas nepieciešami, lai sekmīgi īstenotu visus projektēšanas un būvniecības darbus.
 

Vairāk nekā 70 gadu laikā AS “LATVIJAS TILTI” speciālisti uzcēluši pāri par diviem tūkstošiem tiltu un hidrotehnisko objektu gan Latvijā, gan ārpus tās. Tagad uzņēmumam ir filiāles arī Igaunijā un Lietuvā. Mēs esam lepni par paveikto darbu un droši raugāmies nākotnē!