APIE BENDROVĘ

AB „LATVIJAS TILTI“ užima rinkos lyderio pozicijas Latvijos ir kitų Baltijos šalių infrastruktūros projektavimo ir statybos srityje (hidrotechniniai projektai, jūrinė statyba, tiltų, kelių, viadukų ir kitų struktūrų statyba).

Įkurta 1942 m., „Мостоотряд № 5“ pasivadinusi įmonė pradėjo savo veiklą atstatydama Antrojo pasaulinio karo metais sugriautus tiltus, viadukus ir geležinkelius.

Vėliau įmonė, pervadinta į „Мостоотряд № 17“, aktyviai vykdė tiltų, viadukų ir kitų kelių infrastruktūros objektų statybos ir rekonstrukcijos projektus, daugiausia Baltijos jūros regione.

Atkūrus Latvijos Respublikos nepriklausomybę, įmonę privatizavo holdingo įmonė „Zinātniskās ražošanas apvienība LNK“, įmonė pervadinta į AB „LATVIJAS TILTI“, o vėliau įtraukta į „LNK Industries“ struktūrą. Šiuo laikotarpiu labai išplėsta ir įmonės kompetencijos sritis – akcinė bendrovė pradėjo aktyvią veiklą jūrinės statybos srityje: prieplaukų, švartavimo sienelių, giliavandenių polių ir kitų hidrotechninių statinių įrengimą.

Šiuo metu AB „LATVIJAS TILTI“ dėl šiuolaikinės gamybinės bazės ir plataus, reguliariai atnaujinamo statybos technikos parko siūlo savo klientams kompleksinius inžinerinių ir statybos užduočių sprendimus, nesinaudodama išoriniais resursais. Laikydamasi tokio požiūrio, AB „LATVIJAS TILTI“ gali užtikrinti optimalią kokybės kontrolę visais projektų vykdymo etapais, taip pat pristatyti pagamintas statybos konstrukcijas į objektą per trumpiausią laiką, užtikrindama optimalią galutinio objekto kainą ir taikydama pačius šiuolaikiškiausius inžinerinius sprendimus.
 

АB „LATVIJAS TILTI“ suteiktas Europos kokybės vadybos sertifikatas ISO 9001:2008 ir aplinkos apsaugos vadybos sertifikatas ISO 14001:2004. Mūsų specialistai turi reikiamą patirtį ir atitinkamus pažymėjimus, būtinus, kad visi projektavimo ir statybos darbai būtų sėkmingai atlikti.

Per daugiau nei 70 metų AB „LATVIJAS TILTI“ specialistai pastatė daugiau kaip du tūkstančius tiltų ir hidrotechninių objektų Latvijoje ir už jos ribų. Šiuo metu įmonės filialai įkurti Estijoje ir Lietuvoje. Didžiuojamės atliktu darbu ir su pasitikėjimu žiūrime į ateitį!